Provozovatel webu

Jaroslav Pajskr
affil@chytryspanek.cz
IČ: 05868483 – zapsán v živnostenském rejstříku

Zdeněk Matuška
IČ: 04198816 – zapsán v živnostenském rejstříku

Práva k obsahu

Obsah není dovoleno kopírovat, bez aktivního odkazu citovat části textu. Obsah je majetkem provozovatelů.

Fotografie na webu pocházejí z vlastních zdrojů, zdrojů klientů a fotobank PixabayPexels nebo Unsplash.

Prohlášení o obsahu

Rady a tipy jsou psány z praxe dle nejlepšího vědomí a svědomí. Nicméně platí, že konečný výběr produktu nebo dopad na vaše zdraví nenese žádný z autorů zodpovědnost.